Fujitsu parametry

Výrobní typ

P Design - reálný topný výkon

SCOP - sezónní topný faktor

TEPELNÁ ČERPADLA SPLIT

WOYA060LFCA/WGYA050DG6 - 6kW

4 kW

4,3

WOYA060LFCA/WGYA100DG6 - 6kW

5 kW

4,3

WOYA080LFCA/WGYA100DG6 - 8kW

7 kW

3,97

WOYA100LFTA/WGYA100DG6 - 10kW

8 kW

3,95

WOYK112LCTA/WGYK160DG9 - 11kW

11 kW

3,92

WOYK140LCTA/WGYK160DG9 - 14kW

13 kW

3,82

WOYK160LCTA/WGYK160DG9 - 16kW

14 kW

3,8

Loria duo 6006 - 6kW

4 kW

4,72

Loria duo 6004 - 4kW

4 kW

4,6

Alféa Extensa duo + 5kW

4 kW

4,3

Alféa Extensa duo + 6kW

5 kW

4,3

Loria duo 6008 - 8kW

7 kW

4,22

Alféa Extensa duo - 8kW

7 kW

3,97

Loria duo 6010 - 10kW

9 kW

4,01

Alféa Excellia duo tri - 11kW

11 kW

3,92

Alféa Excellia duo tri - 14kW

13 kW

3,82

Alféa Excellia duo tri - 16kW

14 kW

3,8

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

4 kW

Loria Duo 6kW

4 kW

4,72

6 kW

Loria Duo 6kW

4 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.