Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z jednoho místa na druhé. Jeho základní princip spočívá ve využívání termodynamických vlastností látek, obvykle chladiv a komprese.

Zde je obecný popis, jak tepelné čerpadlo funguje:

  1. Odčerpání tepla (vzduch, voda nebo půda): Tepelné čerpadlo začíná tím, že odčerpává teplo z externího zdroje. Tento zdroj může být vzduch, voda nebo půda, v závislosti na typu tepelného čerpadla.

  2. Kompresní cyklus: Získané teplo je následně převedeno na látku, která se nazývá chladivo. Toto chladivo cirkuluje v uzavřeném systému, kde prochází kompresním cyklem. Cyklus zahrnuje stlačování chladiva, což způsobuje zvýšení jeho teploty a tlaku.

  3. Přenos tepla do vytápěného prostoru: Vlivem komprese se teplota chladiva zvýší na takovou úroveň, že je vhodná k přenosu tepla do vytápěného prostoru. Toto teplé chladivo je poté převedeno do vnitřního výparníku, kde se uvolní teplo do vnitřního prostoru.

  4. Odběr tepla vytápěným prostorem: Vnitřní výparník umožňuje tepelnému čerpadlu předat uvolněné teplo vytápěnému prostoru, což zvyšuje teplotu vnitřního prostoru.

  5. Rekuperace chladiva: Chladivo je následně opětovně připraveno pro další cyklus. Po předání tepla se chladivo expanduje, snižuje svou teplotu a je opět připraveno na další cyklus odčerpávání tepla.

Tepelná čerpadla mohou být vzduch-voda, vzduch-vzduch, voda-voda nebo půda-voda, a každý typ využívá různé prostředky k získávání a přenosu tepla. Tyto systémy jsou obecně považovány za energeticky účinné, protože využívají existující teplo z externího zdroje místo vytváření nového tepla.