Hitachi parametry

Výrobní typ                                     

P Design - reálný topný výkon

SCOP - sezónní topný faktor

Topení

Topení s ohřevem TUV

TEPELNÁ ČERPADLA SPLIT

Yutaki S 4,3

Yutaki S Combi 4,3

4 kW

4,6

 

Yutaki S Combi LITE 4

4 kW

4,25

Yutaki S 6

Yutaki S Combi 6

6 kW

4,5

 

Yutaki S Combi LITE 6

5 kW

4,21

Yutaki S 8

Yutaki S Combi 8

7 kW

4,5

Yutaki S 11

Yutaki S Combi 11

11 kW

4,75

Yutaki S 14

Yutaki S Combi 14

14 kW

4,45

Yutaki S 16

Yutaki S Combi 16

16 kW

3,9

Yutaki S 20

 

20 kW

3,88

Yutaki S 24

 

20 kW

3,6

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

TEPELNÁ ČERPADLA MONOBLOK

RASM-2VRE

 

4 kW

4,6

RASM-3VRE

 

7 kW

4,5

RASM-4NE

 

11 kW

4,72

RASM-5NE

 

14 kW

4,43

RASM-6NE

 

16 kW

3,88

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému a spotřebu energie druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

20 kW

Yutaki S 24 kW

20 kW

3,6

24 kW

Yutaki S 24 kW

20 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.