LG parametry

Výrobní typ

P Design -

reálný topný výkon

SCOP -

sezónní topný faktor

TEPELNÁ ČERPADLA

SPLIT

HU051MR.U44 - 5kW

6 kW

4,52

HU071MR U44 + HN0916M NK4 - 7kW

6 kW

4,65

 

HU091.U43 + HN1616.NK3 - 9kW

7 kW 

4,55

HU123.U33 + HN1639.NK3 -12kW

9 kW

4,69

HU143.U33 + HN1639.NK3 - 14kW

10 kW

4,58

HU163.U33 + HN1639.NK3 - 16 kW

10 kW

4,55

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

 TEPELNÁ ČERPADLA MONOBLOK

HM051M.U43 - 5kW

5,5 kW

4,45

HM071M.U43 - 7kW

5,75 kW

4,45

HM091M.U43 - 9kW

6 kW

4,45

HM123M.U33 - 12kW

10 kW

4,45

HM143M.U33 - 14kW

11 kW

4,45

HM163M.U33 - 16kW

11 kW

4,45

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

11 kW

LG monoblok 16 kW

11 kW

4,45*

16 kW

LG monoblok 16 kW

11 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.