Mitsubishi parametry

Výrobní typ

P Design -

reálný topný

výkon

SCOP -

sezónní topný

faktor

TEPELNÁ ČERPADLA

SPLIT

SUHZ-SW45VA - 4,5kW

5 kW

4,33

PUHZ-SW50VKA - 5kW

4,5 kW

4,16

PUHZ-SW75VAA - 7,5kW

7,2 kW

4,12

PUHZ-SW75YAA - 7,5kW

7,2 kW

4,07

PUHZ-SHW80VAA - 8kW

9,6 kW

4,31

PUHZ-SHW80YAA - 8kW

9,6 kW

4,26

PUHZ-SW100VAA - 10kW

10,6 kW

4,25

PUHZ-SW100YAA - 10kW

10,6 kW

4,21

PUHZ-SW100VHA - 10kW

10,4 kW

4,16

PUHZ-SW100YHA - 10kW

10,4 kW

4,16

PUHZ-SHW112VAA -11kW

13,9 kW

4,34

PUHZ-SHW112YAA - 11kW

13,9 kW

4,31

PUHZ-SHW112YHA - 11kW

13,9 kW

4,24

PUHZ-SW120VHA - 12kW

12,9 kW

4,13

PUHZ-SW120YHA - 12kW

12,9 kW

4,13

PUHZ-SHW230YKA2 -23kW

25 kW

4,18

PUHZ-SHW140YHA -14kW

17 kW

4,16

PUHZ-SW200YKA - 20kW

17,3 kW

4,14

PUHZ-SW160YKA - 16kW

15,3 kW

4,1

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

17 kW

Split 20 kW

17,3 kW

4,14

20 kW

Split 20 kW

17,3 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.