Nibe parametry

Výrobní typ

P Design - reálný topný výkon

SCOP - sezónní topný faktor

TEPELNÁ ČERPADLA

SPLIT

NIBE AMS 10- 6kW

4,8 kW

4,77

NIBE AMS 10- 8kW

8,2 kW

4,37

NIBE AMS 10- 12kW

11,5 kW

4,42

NIBE AMS 10- 16kW

14,5 kW

4,47

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

TEPELNÁ ČERPADLA MONOBLOK

NIBE F2040-6kW

4,8 kW

4,77

NIBE F2040-8kW

8,2 kW

4,37

NIBE F470 ***

2,6 kW

3,57

NIBE F2120-8kW ***

5,9 kW

4,8

NIBE F2120-12kW ***

8 kW

4,82

NIBE F2120-16kW

11 kW

5,05

NIBE F2120-20kW

11 kW

5,05

NIBE F2040-12kW

11,5 kW

4,42

NIBE F2040-16kW

14,5 kW

4,47

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

11 kW

NIBE F2120 -

20 kW

11 kW

5,05*

20 kW

NIBE F2120 - 20 kW

11 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.