Samsung parametry

Výrobní typ

P Design -

reálný topný výkon

SCOP -

sezónní topný faktor

TEPELNÁ ČERPADLA SPLIT

Samsung AE040JXEDEH/EU+AE090JNYDEH/EU - 4kW

4,4 kW

4,44

Samsung AE060JXEDEH/EU+AE090JNYDEH/EU - 6kW

5,2 kW

4,44

Samsung AE090JXEDEH/EU+AE090JNYDEH/EU - 9kW

6,8 kW

4,45

Samsung AE090JXEDGH/EU+AE090JNYDGH/EU - 9kW

7 kW

4,45

Samsung AE120JXEDEH/EU+AE160JNYDEH/EU - 12kW

10,6 kW

4,5

Samsung AE140JXEDGH/EU+AE160JNYDGH/EU - 14kW

11,5 kW

4,73

Samsung AE160JXEDEH/EU+AE160JNYDEH/EU - 16kW

12,5 kW

4,56

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

12,5 kW

SPLIT 16 kW

12,5 kW

4,56

16 kW

SPLIT 16 kW

12,5 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.