Vaillant parametry

Výrobní typ

P Design -

reálný topný výkon

SCOP -

sezónní topný faktor

TEPELNÁ ČERPADLA

SPLIT

VWL 35/5 AS 230V + VWL 57/5 IS - 3,5kW

4,04 kW

4,88

VWL 55/5 AS 230V + VWL 57/5 IS - 5,5kW

5,26 kW

4,62

VWL 75/5 AS 230V + VWL 77/5 IS - 7,5kW

7,13 kW

4,56

VWL 105/5 AS 230V + VWL 127/5 IS - 10,5kW

11,57 kW

4,7

VWL 105/5 AS + VWL 127/5 IS - 10,5kW

11,57 kW

4,69

VWL 125/5 AS + VWL 127/5 IS - 12,5kW

13,64 kW

4,55

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

TEPELNÁ ČERPADLA MONOBLOK

VWL 37/5 230V - 3,7kW

4 kW

4,86

VWL 55/3 A 230V - 5,5kW

4,87 kW

3,88

VWL 57/5 230V - 5,7kW

6,4 kW

4,9

VWL 85/3 A 230V - 8,5kW

7,49 kW

4,66

VWL 77/5 230V - 7,7kW

7,34 kW

4,36

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

ztráty domu

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

7,49 kW

Monoblok

8,5 kW

7,49 kW

4,36*

8,5 kW

Monoblok 8,5 kW

7,49 kW

?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.